ímkézett bejegyzés

Regisztrálja cégét teljesen ingyen!

Weboldalunk célkitűzése egy olyan – szolgáltatásait folyamatosan bővítő – békéscsabai cégadatbázis működtetése, ahol:

  • a vállalkozások egyedülálló módon bármikor, rugalmasan módosíthatják tevékenységi köreinek, termékeik, szolgáltatásaik, telephelyeik, elérhetőségeik listáját,
  • a cégbemutatón keresztül többet is megtudhat az adott vállalkozásról,
  • az ingyenes regisztráción keresztül bármely vállalkozás részese lehet a rendszernek.

line

Ingyenes regisztráció 

line

Még kedvezőbben kérhető részletfizetés a NAV-tól

Idén januártól már ötszázezer forint adótartozásig kérhető egyszerűbben a részletfizetés a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV), ehhez mindössze egy kérelmet kell benyújtani. A lehetőséggel már a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók és az áfafizetésre kötelezettek is élhetnek. A NAV a kérelem alapján évente egyszer automatikusan engedélyezi maximum 12 hónapra a pótlékmentes részletfizetést.

Az automatikus részletfizetési kedvezmény feltételei január 1-jétől még kedvezőbbé váltak. A lehetőséggel már egyéni vállalkozók és áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek is élhetnek. Jelentősen emelkedett az összeghatár is, a korábbi kétszázezer forint helyett már ötszázezer forint adótartozásig, és a korábbihoz képest akár duplájára, maximum 12 hónapra kérhető a pótlékmentes részletfizetés. Kivétel ez alól a személyijövedelemadó-előleg és a levont jövedelemadó, a beszedett adó, valamint a levont járulékok.

20180811_nav

A kérelmet benyújtóknak az automatikus részletfizetés kérését indokolniuk sem kell, továbbá a NAV nem vizsgálja az egyébként szükséges feltételeket, például a fizetési nehézség fennállását és az igénylő jövedelmi helyzetét. A pótlékmentes részletfizetési kedvezményt a kérelem alapján évente egyszer automatikusan engedélyezi az adóhivatal.

A NAV honlapjáról, a Letöltések – Egyéb menüpontból elérhető automatikus részletfizetési kérelem beküldhető postán vagy személyesen is leadható a NAV ügyfélszolgálatain. Akinek van ügyfélkapuja, akár otthonról, néhány kattintással elküldheti kérelmét a FAM01-es nyomtatványon elektronikusan. Az egyéni vállalkozók, mivel elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kizárólag ügyfélkapun nyújthatják be kérelmüket.

A NAV kiemelte: fontos az engedélyező határozatban megszabott fizetési határidők betartása, mert ha az esedékes részlet befizetése elmarad, a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy összegben kell megfizetni. Ilyenkor a NAV a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.

Aki nem jogosult az automatikus részletfizetési kedvezményre, kérheti az általános szabályok szerinti fizetési könnyítést, melyről a NAV 30. számú információs füzete tartalmaz részletes információkat. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési kedvezményi kérelme illetékmentes.

Gazdaságfejlesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztési Feladatainak támogatása

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. elején saját fenntartású, önkéntes alapon létrejövő, professzionális, reszponzív elektronikus gazdasági adatbázist hozott létre. A Vállalkozói Információs Rendszer (VIR) célja a helyi vállalkozások célirányos bemutatása, valamint az egymás közötti üzleti kapcsolatok erősítésének ösztönzése.

A Weboldal alapvető funkciói: ellenőrzött regisztráció és felhasználó oldali, szűkíthető keresés; adatok listázása; aktuális hírek megjelenítése; belső levelezési lehetőség; kapcsolatfelvétel.

Az adminisztráció, az adatkezelés és a menedzselés az erre a célra kialakított felhasználó névvel és jelszóval védett online kezelő felületen lesz megoldható.

A regisztrációt önkéntes alapon, a megfelelő adatok felvitele után kezdeményezheti a jelentkező. Egy erre a célra kialakított, megfelelő szintaktikai és tartalmi ellenőrzést bonyolító űrlap kitöltésével lehetséges az adatbázisba való bekerülés. A kötelező, előre meghatározott adatok, valamint a keresési kulcsszavak megadásával szükséges teljes körűen beküldeni az információkat. Az űrlap automatikusan ellenőrzi az adatok hiánytalan meglétét a már rendszerben szereplő információkkal összevetve és csak ezután engedi továbblépni a regisztrálót. Az egyszerű és gyors végrehajtást előre felprogramozott kulcsszavak, adatok is segítik, melyekből könnyen választhatnak – akár többet is – a felhasználók.

Az ellenőrzés és jóváhagyás végrehajtása után a regisztráló adatai megjelennek és kereshetővé válnak a rendszerben, valamint a Weboldal teljes jogú felhasználójává válik. Ez azt jelenti, hogy a megadott felhasználó nevével és jelszavával bármikor beléphet az adatlapjára, ott belső levelezést folytathat más regisztrált tagokkal, valamint szükség esetén módosításokat, korrigálásokat hajthat végre.

Lényeges, hogy a Weboldal üzemeltetése non-profit jellegű, tehát használata teljesen díjmentes és semmiféle ott elérhető szolgáltatásért nem szükséges fizetni.

Az adatbázisban szereplő cégeket, vállalkozásokat különböző módon érheti el, találhatja meg a látogató. Egyszerű, csoportokba és alcsoportokba sorolt menüpontokra kattintással, vagy kulcsszavakra való keresés indításával. A menürendszert – egyeztetés szerint – bármilyen szempont (pl. szakma, profil, stb.) szerint lehet csoportosítani. Egy-egy csoporton belül a rendezés, megjelenítés alapesetben alfabetikus sorrendben történik (tekintettel arra, hogy nincs úgynevezett fizetős, kiemelt tartalom), de ezt a felhasználó, a megjelenített adatoszlopok bármelyike szerint, opcionálisan rendezheti. A kiírás áttekinthető, minden lényeges adatot egyszerre tartalmazó, tagolt (pl. színekkel, elválasztásokkal) és olvasható formában történik.

Amennyiben a keresés sikeres volt és a felhasználó megtalálta a számára megfelelő céget, vállalkozást, akkor lehetősége van a kapcsolatfelvételre, amely egy erre a célra rendszeresített űrlapon keresztül történhet a szükséges technikai ellenőrzések után. A rendszer az elküldött levelet rögzíti és az eseményről automatikusan értesíti az adminisztrátort, valamint az illető céget vagy vállalkozást. A regisztrált tag belépve a saját felhasználói felületére olvashatja el és válaszolhat a beérkezett üzenetre.

További elérhető funkció a bárki által indítható hírlevél feliratkozás. Bár az utóbbi időben csökkent az ilyen jellegű szolgáltatás iránti bizalom, ettől függetlenül meg kell adni a lehetőséget, hogy aki igényt tart erre, megfelelően kiszolgálásban részesülhessen. A jelentkezők a regisztrációs űrlap kitöltésével párhuzamosan, egy mező elfogadásával, azonnal igénybe vehetik ezt a lehetőséget. A weboldalra látogatók pedig egy űrlap kitöltésével és az adatkezelési feltételek elfogadásával kezdeményezhetik a listára kerülést. Természetesen ennek státusza a későbbiekben, bármikor módosítható.

A Vállalkozói Információs Rendszer könnyen és gyorsan a helyi gazdasági élet egyik meghatározó platformjává válhat, hiszen lehetőséget ad a vállalkozások koncentrált bemutatására, a célirányos keresésre, a közvetlen kommunikációra, az információgyűjtésre, ezáltal elő tudja segíteni a helyi üzleti kapcsolatok erősödését, a lokális beszállítói láncok kialakítását, amely a későbbiekben számtalan gazdasági előnyt jelenthet a rendszert aktívan használók számára. Fontos, hogy felhasználói oldalról semmilyen költség nem merül fel, az adatbázisba történő regisztrációt, a használatot az Önkormányzat szolgáltatásként biztosítja a helyi gazdasági élet szereplői számára.

line

Kapcsolódó dokumentumok:

http://www.bekescsaba.hu/download.fcgi/33142_0_0_01_T%C1MOP_tanulmany_151120.pdf

http://www.bekescsaba.hu/download.fcgi/36717_0_2_B%C3%A9k%C3%A9scsaba_MJV_%C3%96nkorm%C3%A1nyzata_Gazdas%C3%A1gi_program_2014_2020.pdf

line